ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊNLIÊN KẾT WEBSITE

chuyen cho thue xe tu lai, cho thue xe tu lai, thue xe tu lai, chuyen cho thue xe tu lai, cho thue xe tu lai, thue xe tu lai,

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số khách online : 2
Tổng lượt truy cập : 300693
VIDEO CLIP

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

PostHeaderIcon Phòng kế hoạch tài chính

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

•    Điện thoại liên hệ:

-    Phòng Kế hoạch:     08. 39559752
-    Phòng Tài chính:     08. 39559753

•    Tổng số nhân sự: 21, trong đó:

-    Bác sĩ CKI:                  03
-    Thạc sĩ – Bác sĩ:         01
-    Bác sĩ:                          04
-    Cử nhân hộ sinh:       01
-    Cử nhân kinh tế:        04
-    Kế toán trung cấp:      05
-    CN tin học:                    01
-    Trung cấp thống kê:     01
-    Nhân viên phục vụ:       01

•    Phụ trách Phòng:
-    BS Nguyễn văn Tú, Trưởng Khoa.
-    BS Vưu Tiểu Hà, Phó Trưởng Phòng.
-    CN Nguyễn Thanh Thúy, Phó Trưởng Phòng.

1.    Nhiệm vụ chung:
-    Xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả rút kinh nghiệm việc thực hiện các kế hoạch đó;
-    Tổng hợp dự trù thuốc, vật tư, hóa chất và các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm và các quận huyện và Bệnh viện thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn thành phố;
-    Quản lý, cấp phát và theo dõi việc sử dụng kinh phí cho các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc SKSS theo kế hoạch được phê duyệt, chịu trách nhiệm thanh quyết toán theo quy định.
-    Tham gia tổ chức thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên Trung tâm và cho tuyến dưới;
-    Tổng hợp các mặt hoạt động của Trung tâm, thu thập thông tin, phân tích số liệu; thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định;
-    Làm đầu mối tổng hợp các dự án trong và ngoài nước của Trung tâm.

2.  Nhiệm vụ cụ thể:
a)  Kế hoạch:
-    Căn cứ chiến lược SKSS của Bộ Y tế, xây dựng kế hoạch hoạt động 5 năm, kế hoạch hàng năm, quý, tháng trong hoạt động chỉ đạo, quản lý các chương trình sức khỏe: chương trình Sức khỏe phụ nữ, chương trình Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và chương trình Chỉ số sức khỏe, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
-    Theo dõi, đôn đốc kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động chỉ đạo quản lý các chương trình sức khỏe.
-    Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, quản lý các chương trình sức khỏe, trình Giám đốc và báo cáo cấp trên. Tổng kết, báo cáo thực hiện chương trình hàng tháng, quý, năm.
-    Tổ chức thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe.
-    Hướng dẫn các Phòng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch tại Trung tâm.
-    Theo dõi, giám sát hoạt động chuyên môn tại Trung tâm, triển khai công tác nghiên cứu khoa học.
-    Tổ chức điều hòa phối hợp công tác giữa các Khoa, Phòng, phân lịch công tác ngoại viện và lịch công tác tại Trung tâm.
-    Tham mưu công tác đối ngoại.
-    Phụ trách công nghệ thông tin, phát triển mạng lưới vi tính toàn Trung tâm và màng lưới y tế quận huyện thuộc hệ chăm sóc SKSS.
-    Tổ chức triển khai các mẫu biểu, báo cáo theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế. Thực hiện công tác thống kê số liệu hoạt động chuyên môn.

b)  Tài chính:

-    Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
-    Định mức chi tiêu cụ thể của từng hoạt động theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác.
-    Tổ chức và quản lý việc thu viện phí.
-    Thực hiện các nghiệp vụ kế toán: lao động tiền lương, chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, vật tư tài sản.
-    Thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
-    Bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
-    Theo dõi kiểm tra xuất, nhập tồn thuốc, trang thiết bị.

Thực hiện nhiệm vụ chung của các Khoa - Phòng:

-    Lập kế hoạch hoạt động của Khoa - Phòng và triển khai thực hiện;
-    Phân công nhiệm vụ cụ thể của các viên chức, nhân viên;
-    Quản lý tài sản;
-    Quản lý lưu trữ hồ sơ theo quy định;
-    Tham gia công tác chỉ đạo, quản lý các chương trình sức khỏe;
-    Tham gia công tác đào tạo, đào tạo lại về chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ tại Trung tâm và tuyến cơ sở;
-    Tham gia công tác ngoại viện, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến cơ sở;
-    Tham gia công tác truyền thông giáo dục sức khỏe;
-    Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo huấn luyện;
-    Đảm bảo an toàn lao động cho viên chức, nhân viên và bảo vệ môi trường xung quanh. 
HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

 
DỊCH VỤ TRUNG TÂM
ca phe sach ca phe nguyen chat may rang ca phe